Populære Innlegg, 2019

Rengjøring av en motorsaggassassør

Du vil være i stand til å rengjøre en motorsagforgasser mer effektivt hvis du forstår at de to grunnleggende funksjonene er å levere luft og drivstoff til et forbrenningskammer i motoren.

Årbøker